Светещи Пешеходни Пътеки

май 5, 2016

LighTrack – Интелигентна Светеща Пешеходна Пътека

Светещата пътека е първата по рода си интелигентна пешеходна пътека целяща да помогне на шофьорите да “виждат” потенциални пешеходци още преди да се стъпили на пътя.
Когато пешеходец стъпи в зоната на пресичане, светлинните модули инсталирани на пътното платно, генерират “тичаща светлинна вълна”.
Светлините са видими от 100 m. разстояние, а посоката на вълната на осветление дава информация на шофьорите от коя страна на пътя ще дойде потенциалният пешеходец.

Системата елиминира проблема с отклоняването на внимание чрез комбинация от сензори за движение и вградени в пътя светлинни модули, генериращи светлинни сигнали на участниците в движението.
Пътеката LighTrack е иновативно решение тествано в реални условия. Системата е успешно адаптирана и към момента се използва на четири места в центъра на София.

Всеки модул е микрокомпютър получаващ информация от главния компютър за състоянието на околната среда и прозрачността на въздуха. Въз основа на това Светещата пътека изчислява каква трябва да бъде яркостта на светлинната сигнализация. Системата не само може да определи дали е ден или нощ, тя се променя по време на валежи, снеговалежи или дори когато времето е мъгливо. Скоростта на вълната на светлината, се регулира автоматично от главния компютър, както и честотата на сигнализация.

Светещата пешеходна пътека е интересен, абсолютно нов и уникален продукт с голям потенциал за голем пазарен дял.

LighTrack има регистрация на полезен модел в Патентното ведомство на Република България.