Иновации

за Умни Градове

които спасяват живот

Нашите

Продукти

Spacelab проектира и доставя иновативни решения за пътна инфраструктура повишаващи
сигурността на гражданите.

LighTrack

Светеща Пешеходна Пътека базирана на Изкуствен Интелект

Traffic Light
Button

Изключително Устойчив Светофарен Бутон За Безопасно Пресичане На Пешеходци

Кои

сме ние?

Ние сме сплотен и отговорен екип от инженери и разработчици, който създава търговски продукти за световния пазар на електроника, умело съчетавайки 35-годишен опит с най-новите тенденции в научното инженерство.

Какво

правим?

Екипът ни е посветен на разработването на различни по сложност интелигентни решения, които подобряват ежедневието на хората. Фокусът на нашата експертиза е в следните области:
  • Аерокосмически технологии
  • Иновации
  • Медицинска технология
  • Зелена енергия
  • Отбранителна промишленост
  • Потребителска електроника

Готови сме да помогнем на всеки етап от проекта ви.

0
LightTracks
0
Radio Button
9000 0 +
Пешеходци
0
Cities

За

екипа

STOYAN TANEV
Директор

Инженер разработчик на софтуер и хардуер, PhD

ПЛАМЕН ТРЕНДАФИЛОВ
Главен Инженер

Инженер разработчик на хардуер и специални механични конструкции, PhD

СТОЯН ПАВЛОВ
Оперативен Ръководител

Инженер разработчик на специални механични конструкции

Нашите партньори