ИНОВАТИВНА

ЕЛЕКТРОНИКА

спасяваща живот

Нашите продукти

са иновативни

SpaceLab намира, разработва и предлага новаторски решения за подобряване на градската среда.

LighTrack

Интелигентна Светлинна Навигация За Пешеходни Пътеки

Radio button

Изключително Устойчив Бутон За Безопасно Пресичане На Незрящи Пешеходци

Кои

сме ние?

Ние сме сплотен и отговорен екип от инженери и разработчици, който създава търговски продукти за световния пазар на електроника, умело съчетавайки 35-годишен опит с най-новите тенденции в научното инженерство.

Какво

правим?

Екипът ни е посветен на разработването на различни по сложност интелигентни решения, които подобряват ежедневието на хората. Фокусът на нашата експертиза е в следните области:
  • Аерокосмически технологии
  • Умни градове
  • Медицинска технология
  • Зелена енергия
  • Отбранителна промишленост
  • Потребителска електроника

Готови сме да помогнем на всеки етап от проекта ви.

0
LightTracks
0
Radio Button
0 +
Пешеходци
0
Клиента

За

екипа

СТОЯН ТАНЕВ (Ръководител екип)

Инженер разработчик на софтуер и хардуер, PhD

ПЛАМЕН ТРЕНДАФИЛОВ

Инженер разработчик на хардуер и специални механични конструкции, PhD

СТОЯН ПАВЛОВ

Инженер разработчик на специални механични конструкции

Нашите партньори