Свържете се с нас

За допълнителни въпроси, участие в проекти и възможни
партньорства, свържете се с нас.

За контакт

+359 887748162
Е-мейл: office@spacelab.bg

Посетете ни:

БАН 4-ти километър, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 1 | 1113 София, България

Работете с нас

Изпратете ни Автобиография и/или Портфолио на
 office@spacelab.bg

за контакти