LighTrack

Интелигентна светлинна навигация за пешеходни пътеки


✔ Сигнализира при приближаване на пешеходец.
✔ Указва посоката на пресичане.
✔ Регистрира броя на преминалите пешеходци.
✔ Европейско признание Seal of Excellence.
✔ Работи надеждно в агресивна среда. Сертификат IP68.
✔ Управление и контрол по интернет.

Какво представлява LighTrack?

Пускане на видеото

LighTrack представлява иновативна сигнална система от светлинни модули монтирани на пътното платно в конфликтните градски и извънградски зони, каквито на практика са пешеходните пътеки. Целта на системата е да подаде автоматично, изпреварващ светлинен сигнал на приближаващите се към пешеходната пътека водачи на МПС преди пешеходците да са стъпили на пътното платно. В много от случаите в градски условия те са скрити за водачите от спрели автомобили, рекламни панели, дървета и др. Времето за подаване на изпреварващата информация е в диапазона от 1 до 4 секунди, докато времето за реакция (натискане на спирачния педал е 100-200 милисекунди). 

LighTrack показва и посоката на пресичане като формира светлинна бягаща вълна започваща от страната на регистрирания пешеходец и разпространяваща се към отсрещната страна на пътното платно. Светлинната вълна се повтаря периодично докато пешеходецът не напусне зоната на пешеходната пътека. При ситуация на регистриране на пешеходци от двете страни на пешеходната пътека се формират две светлинни бягащи вълни, които започват от двата края на пътеката и свършват по средата на пътя (осевата линия разделяща двете ленти за движение).

Компоненти

Светлинен модул

Светлинният модул на системата LighTrack се замонолитва в пътната настилка и служи за генериране на различни светлинни сигнали. Основното му предназначение е да подава изпреварваща светлинна сигнализация към водачите на МПС подхождащи към пешеходната пътека в зависимост от поведението и позицията на пресичащият по пешеходната пътека субект.

Състои се от четири основни компонента; притягащи болтове, капак със световоди, електронен LED модул и основа.

Тактилен бутон за незрящи

Бутонът на системата за светлинна сигнализация LighTrack e вандалоустойчиво съоръжение в дуралуминиев кожух със силиконова активна повърхност, монтирано върху метална тръба с диаметър Ф70 с пета. Тръбата е замонолитена към тротоарната настилка с четири болта М12.

Основното предназначение на бутона е да указва посоката на пресичане при незрящи хора посредством тактилен символ (стрелка), както и за активиране на съоръжението от пешеходците в случай на аварирала IR линия.

Светлинна бариера

IR бариера на системата за светлинна сигнализация LighTrack e вандалоустойчиво съоръжение с дуралуминиев кожух монтирано върху метални тръби.

Основното и предназначение е автоматично разпознаване на придвижващите се към пътното платно пешеходци с цел пресичане на пътното платно в посока указана от хоризонталната пътна маркировка тип „ЗЕБРА”.

Захранващо табло

Захранващото табло на системата осигурява работно напрежение с номинал 24V/DC и ток 10А необходими за обезпечаване на различните режими на работа.

На него е монтиран контакт AC-220V/25A за извършване (при необходимост) на дейности свързани с настройки или ремонт на системата, токова защита, GSM модул, два предпазителя и сензор за тъмна и светла част на денонощието.

Радио сензор

Радио сензорът е предназначен за регистриране на пешеходци в зоната за подход към пешеходната пътека.

Работната честота на радиосензора е в диапазона 24GHz – 24.25GHz. Монтиран е във водоустойчива кутия, изработена от радиопрозрачен материал (поликарбонат) със степен на защита IP68, устойчива на слънчева UV радиация и големи температурни колебания.

GSM модул

Основното предназначение на GSM модула е да приема команди за дистанционно управление на главния контролер на LighTrack и да изпраща работния статус на съоръжението от и към сървър (отдалечен център за контрол и управление).

Генерира команда за интензитета на светене, режим Ден/Нощ към главния контролер.

В действие