LighTrack

Интелигентна Светлинна Навигация За Пешеходни Пътеки
Сигнализира при приближаване на пешеходец
Указва посоката на пресичане
Регистрира броя на преминалите пешеходци
Позволява лесен контрол по интернет

Работи надеждно в агресивна среда - Сертификат IP68

Какво представлява

LighTrack

LighTrack представлява иновативна сигнална система от светлинни модули монтирани на пешеходни пътеки. Целта на системата е автоматично да подаде изпреварващ светлинен сигнал на приближаващите се към пешеходната пътека водачи на МПС преди пешеходците да са стъпили на пътното платно. В много от случаите в градски условия те са скрити за водачите от спрели автомобили, рекламни панели, дървета и други. Времето за подаване на изпреварващата информация е в диапазона от 1 до 4 секунди, докато времето за реакция (натискане на спирачния педал е 100-200 милисекунди).

LighTrack показва и посоката на пресичане като формира светлинна бягаща вълна, започваща от страната на регистрирания пешеходец и разпространяваща се към отсрещната страна на пътното платно. Светлинната вълна се повтаря периодично докато пешеходецът не напусне зоната на пешеходната пътека. При ситуация на регистриране на пешеходци от двете страни на пешеходната пътека се формират две светлинни бягащи вълни, които започват от двата края на пътеката и свършват до осевата линия, разделяща лентите за движение.

Европейско признание Seal of Excellencе

Компоненти

Захранващо табло

Радио сензор

Главен контролер

Светлинен модул

Тактилен бутон за незрящи

Инфрачервена бариера, разпознаваща посоката на движение

Светлинна бариера

GSM Модул

В действие

Свържете

се с нас

Свържете се с нас и научете повече за LightTrack на

office@spacelab.bg