ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Фирма СПЕЙСЛАБ ООД (регистрирана на адрес Младост 3, 1712 София, България) прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

„Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се запазват на браузъра на вашия компютър или на други устройства (като смартфон или таблет), докато разглеждате нашият уебсайт. Те се използват, за да „запомнят“, когато компютърът или устройството ви имат достъп до нашия уебсайт. Бисквитките са от съществено значение за ефективното функциониране на нашия уеб сайт и спомагат при пазаруването ви от нас онлайн. Те се използват и за приспособяване на продуктите и услугите, предлагани и рекламирани на вас, както на нашия уеб сайт, така и на други места.

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се задействат единствено като отговор на действия от ваша страна относно заявка за услуги, например настройване на вашите предпочитания за поверителност, влизане или попълване на формуляри. Без тези бисквитки някои предлагани услуги няма да могат да бъдат предоставяни.

Използване на бисквитки

Тези бисквитки позволяват да Ви предоставяме подобрена функционалност и персонализиране, включително запомняне на избори на потребители, предпочитан език или местоположение. Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да ви идентифицира. Ако не разрешите тези бисквитки, някои или всички тези услуги няма да функционират правилно.
Tова са бисквитки, които ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че да измерваме и подобряваме ефективността на нашия уебсайт. Те ни помагат да разбираме кои страници са най-много и най-малко популярни и да виждаме как посетителите се придвижват из сайта. Тези бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира.

Тези бисквитки могат да бъдат задействани от сайта или негови рекламни партньори. Те могат да се използват за изграждане на профил на вашите интереси и да ви показват подходящи реклами на други сайтове. Това са динамични бисквитки на Facebook и Google.

Те не съхраняват лична информация, която ви идентифицира пряко, но са базирани на уникално идентифициране на вашия браузър и интернет устройство.

Защита на данните и политика за поверителност

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: https://www.cpdp.bg/.
Личните данни могат да се събират и обработват само съгласно разпоредбите, свързани със законите за защита на данните. В някои случаи, особено когато потребителят изпраща лична информация чрез попълване на един от формулярите на сайта, личните данни могат да бъдат запазвани на сървъра. Издателят обработва личната информация, получена от потребителя, с единствената цел да отговори на запитването на потребителя и за всяка бъдеща комуникация по имейл, произтичаща от възможни бизнес отношения между потребителя и издателя. Данните на потребителя могат също да се съхраняват на сървъра за архивиране / регистриране / статистически цели и ще се запазват за период, който не надвишава 26 месеца, след което автоматично се изтриват. Данните на потребителя се считат за поверителна информация и се третират като такива. Той никога няма да бъде продаван или предаван на трети страни без предварително одобрение.